Història

Història  >  Serveis  >  Instal·lacions

 

Fundació del casal

Entre els anys 60 i 70, el nostre poble es va quedar sense locals on poder fer actes públics a causa de la desaparició les dues sales que hi havia; una la van transformar en cinema i l’altra la van enderrocar. Per aquest motiu va sorgir la idea de construir un lloc especial per la gent del poble, amb l’esperit de tenir un entorn cultural millor.

Els senyors Josep Pastallé i Fontanals i Vicenç Comellas Ribas, junt amb Josep Duran i Fajardo i Eugeni Roig i Carbonell, van promoure la construcció d’un casal per al nostre poble, perquè els ciutadans havien pres consciència que el fet era de primera necessitat. A partir d’aquí, va començar la campanya del Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal.

El maig de 1971, vam prendre l’acord de convocar una reunió per  fer una crida convidant totes les persones interessades a col·laborar en la formació del Casal Cultural. Va ser un èxit de concurrència. Per crear la Societat, donar-li un nom i legalitzar-la al Govern Civil, era primordial reunir una quantitat de socis, fer uns estatuts i crear una quota que estigués a l’abast de cada soci. En acabar la reunió, va començar la gran campanya per la creació de la Societat, per parlar del solar on construir l’edifici i per iniciar la inscripció dels socis. Es va fer una recollida de butlletins per ser socis i el resultat final va ser de 230 socis inscrits. Es va acordar que cada soci pagaria 100 pessetes al mes.

Per celebrar la Festa Major d’agost d’aquell mateix any, l’Ajuntament de Castellbisbal nomenava sota el seu patrocini una comissió per organitzar els actes i el pressupost de la qual sempre acabava en dèficit. Com que els senyors Duran, Pastallé i Roig eren membres del Consistori, l’any setanta la nostra societat va obtenir el permís per organitzar la festa, amb sessions de sarsuela i ball, la qual va constituir un èxit total. Aquesta va ser la primera fornada a benefici de la societat.

En la nova assemblea, els socis es van posar al dia de l’estat de comptes de la Festa Major i tothom va quedar satisfet. A la mateixa assemblea es va presentar l’esborrany dels estatuts, elaborats pels gestors; es van presentar al Govern Civil de Barcelona, on vam fer molts viatges, alguns en companyia del senyor alcalde, fins que el mes d’octubre van legalitzar la societat i aprovar els estatus; però el nom de Casal Cultural d’Esplai i Esports que nosaltres presentàvem no va ser acceptat i el canviaren pel de Casal Cultural i Recreatiu.

 

Creació de l’estructura

Un cop vam aconseguir el terreny propi, els tècnics ens van presentar dos esborranys i vam escollir el projecte que ens  va semblar millor. El vam presentar als socis i després de la reunió el vam exposar al nostre local social, aprovat en ferm per tots; la junta i els socis somiàvem veure’l realitzat.

La primera pedra es va col·locar el primer dia de la Festa Major a la sortida de l’ofici, acompanyats per les autoritats locals i públic en general; se’n va fer la benedicció i la seva col·locació. Les obres van començar puntualment el mes de setembre i, mentre el Casal anava pujant, els tècnics i el director de l’obra ens van comunicar que seria interessant ampliar l’edifici en construcció: en lloc d’acabar amb teulada, el vestíbul i el bar, seria millor construir-hi un pis a sobre per donar cabuda a les entitats que s’hi volguessin recollir; a més, fer una sala gran per a billars, ping-pong, futbolins, etc. i un habitatge on pogués residir el cafeter.

Es van posar les llotges a venda i no en va quedar cap. El cafè es va obrir la vigília de la Festa Major. Durant la celebració de la festa al nostre local, tot va anar sobre rodes, amb un èxit grandiós en tots els aspectes. Vam completar la promesa feta en la primera reunió: construir un casal pel nostre poble.

En aquesta filmació podeu veure la construcció del casal:

 

25 anys del casal

Per celebrar els 25 anys del casal, en Jordi Arís va compondre i escriure una cançó dedicada a aquest l’any 1995, la qual plasma l’esperit d’esforç i lluita d’un poble per tenir el seu espai d’oci i cultura.

Lletra de la cançó

 

Actualment

En l’actualitat, el casal manté una activitat constant i rep el reconeixement dels usuaris gràcies a la seva rellevància lúdica i cultural dins l’àrea de Castellbisbal. El nostre propòsit és seguir millorant per fer d’aquesta entitat un entorn agradable i ajustat les activitats culturals i d’oci del poble, ampliant així la família del casal.