Normes de lloguer

Llogar un espai de l’espai suposa l’acceptació de les normes de lloguer i ús del casal. Les persones, les entitats i les organitzacions que vulguin fer ús del casal, ho podran sol·licitar o bé directament als membres de la junta directiva, o bé a les corresponents regidories de l’Ajuntament de Castellbisbal, amb el qual s’ha signat un conveni de col·laboració.

 

Normes de lloguer i ús

1) Per utilitzar el Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal (CCRC) cal fer una sol·licitud per escrit i lliurar-la a aquest (Av. Pau Casals, 7. 08755, Castellbisbal). El CCRC respondrà en un termini màxim de 15 dies. En aquesta sol·licitud han de constar-hi les dades següents:

• Nom de l’entitat, empresa o particular que sol·licita l’espai.
• Nom de la persona de contacte.
• Adreça, població, NIF i telèfons de contacte.
• Activitats que es volen realitzar, si són obertes al públic i si es cobrarà entrada.
• Horari de l’acte, amb inclusió dels períodes de temps previs i posteriors a l’activitat.
• Dades de qui ha d’anar dirigida la factura.
• Compromís d’usar el local amb la finalitat amb què ha estat demanat.

2) No es pot foradar cap paret, porta, sostre o columna per penjar cap element, ni alterar la situació o el normal funcionament dels serveis ja existents, sense consultar-ho prèviament i obtenir-ne l’autorització.

3) La publicitat relativa als actes que s’autoritzin és responsabilitat del sol·licitant i serà retirada del local o de l’exterior del local en finalitzar les activitats.

4) La reparació de qualsevol desperfecte a les instal·lacions, produït durant el temps de celebració de l’acte, anirà a càrrec de la persona, entitat o empresa que hagi llogat l’espai sol·licitat.

5) El mateix dia que finalitzi l’acte, s’haurà de retirar necessàriament el material que s’hagi utilitzat, deixant lliure la totalitat de l’espai. En cas contrari, cada dia d’ocupació de l’espai amb material tècnic o de qualsevol altra mena, serà entès com una extensió de l’ús inicialment autoritzat i es facturarà d’acord amb les tarifes d’aplicació per a cada sol·licitant.

6) Atès que l’accés a la sala li serà facilitat per una persona encarregada del servei, caldrà que el sol·licitant especifiqui l’horari total d’ús de l’espai sol·licitat, amb previsió dels períodes de temps necessaris per adequar l’espai al muntatge i també per al posterior desmuntatge.

7) L’usuari haurà de fer constar en la seva petició que accepta aquestes normes i es compromet a complir-les.

 

Per a qualsevol dubte, posa’t en contacte amb nosaltres: Contacta