Presidència

Per qualsevol acte institucional, tràmits amb les diferentes institucions i contractacions.
Recepció de diferentes propostes d’actuació musical, teatral…

 Correu electrònic     presidencia@casalculturalcastellbisbal.cat