Secretaria

Consultes i notificacions vàries llevat de temes propis de tresoreria, reserves i presidència. Gestió administrativa en general. Altes i baixes de socis. Gestió zona aparcament per socis.

 Correu electrònic     secretaria@casalculturalcastellbisbal.cat